a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Adresa:
Ostrčilova 2557/10, 70200 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Moravská Ostrava a Přívoz
Ředitel/ka:
Mgr. Lenka Lednická
Telefon:
596 127 235
ID Datové schránky:
8ramf9k
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání se realizuje na základě školního vzdělávacího programu "Pojeď s námi kolem světa! Cesta za poznáním je cestou do světa", jehož cílem je všestranný rozvoj dítěte, multikulturní a environmentální výchova. Ve čtyřech třídách je realizována multilingvní výuka. Důraz je kladen na bezpečné prostředí, zásady a strategie formativního hodnocení, partnerskou komunikaci a individualizaci ve výchovně vzdělávacím procesu. Je pravidelně zařazena Metoda dobrého startu, aktivizační a badatelské činnosti, logopedická prevence a nabídka v centrech aktivit.
Adresa pracoviště:
Josefa Lady 2805/6, 70200 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Mgr. Hana Střeláková
Telefon:
596 127 235
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
interaktivní tabule a pomůcky pro výuku anglického jazyka, infra sauny na třídách
Metoda dobrého startu
Environmentální výchova s péčí a každodenním kontaktem dětí s živými zvířaty
Keramická dílna a prostory pro zájmové kroužky
Informace ke třídám:
bilingvní a běžná