a a a
V roce 2021 je spuštěn pilotní projekt jednotných zápisů do mateřských škol v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: Rodiče (zákonní zástupci) si mohou na portále předvyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, následně vytisknout nebo uložit. Po zápise lze sledovat stav řízení dle přiděleného registračního čísla. Žádost včetně povinných příloh je nutno podat v den zápisu ve zvolené mateřské škole. Podrobný postup zápisu naleznete v sekci Informace.
Postupy zápisů na ostatní ostravské MŠ jsou zveřejněny na jejich webových stránkách.

Přehled všech MŠ zřizovaných jednotlivými městskými obvody, včetně kontaktů, volných míst a zaměření naleznete v Katalogu mateřských škol.