a a a
Portál předškolního vzdělávání přináší přehled všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ostrava.
V části Katalogu mateřských škol se dozvíte, které mateřské školy aktuálně disponují volnou kapacitou.
V části Žádosti a přijímací řízení získáte žádost o přijetí na zvolenou mateřskou školu.
V části Informace je popsán průběh přijímacího řízení.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku 2023/2024 je možné, pokud mateřská škola disponuje volným místem (zobrazeno piktogramem v Katalogu mateřských škol).