a a a
V roce 2021 je spuštěn pilotní projekt jednotných zápisů do mateřských škol v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Zápisy ve standardním termínu se uskutečnily 4. 5. 2021. Po zápisech lze sledovat stav řízení dle přiděleného registračního čísla. V sekci Informace jsou rovněž doplněny informace o možnostech II. kola zápisů.

Postupy zápisů na ostatní ostravské MŠ jsou zveřejněny na jejich webových stránkách. Přehled všech MŠ zřizovaných jednotlivými městskými obvody, včetně kontaktů, volných míst a zaměření naleznete v Katalogu mateřských škol.