a a a
Portál předškolního vzdělávání přináší přehled všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ostrava.
V části Katalogu mateřských škol se dozvíte, které mateřské školy aktuálně disponují volnou kapacitou.
V části Žádosti a přijímací řízení získáte žádost o přijetí na zvolenou mateřskou školu.
V části Informace je popsán průběh přijímacího řízení.
Řádné zápisy pro školní rok 2022/2023 proběhly. Pokud mateřská škola disponuje volnými místy (piktogram), je možné registrovat žádost i mimo řádný termín zápisu.