a a a

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31,příspěvková organizace

Adresa:
Zámostní 1126/31, 71000 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Slezská Ostrava
Ředitel/ka:
PhDr. Jarmila Chlopková
Telefon:
702 218 434
ID Datové schránky:
8987xct
Zaměření organizace:
"Hrajeme si a poznáváme svět" zaměřený na rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vztahu k ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům, ale i k Evropské unii a evropskému společenství.
Adresa pracoviště:
Zámostní 1126/31, 71000 Ostrava
Vedoucí pracovník:
PhDr. Jarmila Chlopková
Telefon:
702 218 434
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu.
Informace ke třídám:
4 třídy
Adresa pracoviště:
Keramická 230/8, 71200 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Barbora Potůčková
Telefon:
724 808 957
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
7:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu.
Informace ke třídám:
1 třída
Adresa pracoviště:
Antošovická 107/55, 71100 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Martina Šusterová
Telefon:
724 808 958
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu.
Informace ke třídám:
3 třídy