a a a

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

Adresa:
Šafaříkova 1050/9, 70200 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Moravská Ostrava a Přívoz
Ředitel/ka:
Bc. Lenka Šebestíková
Telefon:
596 136 724
ID Datové schránky:
9epkwf4
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem "Barevný svět, - abeceda objevování“, který motivuje k poznávání a objevování okolního světa, ve spojení s prožitkem, radostí a touhou po dobrodružství. Hlavním cílem je vytvořit v mateřské škole bezpečné, vstřícné a přátelsky naladěné prostředí – otevřené rodině, novým nápadům, myšlenkám a trendům.
Adresa pracoviště:
Šafaříkova 1050/9, 70200 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Lenka Šebestíková
Telefon:
739 466 266
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Ve škole je instalována infrasauna, všechny třídy mají klimatizaci. V rámci podpory technického vzdělávání dětí jsou k dispozici iPady, 3D interaktivní panel, Wifi připojení (bezpečná síť) ve třídách. Venkovní terasa v 1. patře je využívána k vzdělávacím i relaxačním aktivitám dětí. Školní zahrada prošla výraznou modernizací a je vybavena bezpečnými a moderními sportovními hracími prvky, upravené plochy jsou vhodné nejen pro sport, ale i relaxaci, a to vše s přihlédnutím a zohledněním pohybu dětí mladších 3 let.
Informace ke třídám:
Má tři věkově heterogenní třídy s průměrným počtem 24 dětí. Jedna ze tříd je přednostně určena pro vzdělávání dětí dvouletých, kde je počet dětí adekvátně snížen.