a a a

Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Adresa: Aloise Gavlase 182/12A, 70030 Ostrava-Dubina
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Ředitel/ka: Bc. Šárka Ostrá
Telefon: 596 711 301
ID Datové schránky: 72hKv9f
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem "Letem světem se Všeználkem". Motto: Do světa ruku v ruce jdem, Všeználek je našim průvodcem. Zaměření - rozvoj a posílení sociálně-emočního vývoje dítěte; rozvoj matematické, čtenářské, environmentální, polytechnické a mediální  pregramotnosti;Příspěvkovou organizaci tvoří dvě mateřské školy-MŠ A. Gavlase 12A a MŠ J. Maluchy 13.Dne 01. 09. 2014 byl organizaci udělen statut Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě. 
Rovněž nabízíme dětem respirační program, zaměřený na prevenci onemocnění horních cest dýchacích, zajišťujeme ve spolupráci s odborníky plavecký a lyžařský výcvik.
Adresa pracoviště: Aloise Gavlase 182/12A, 70030 Ostrava-Dubina
Vedoucí pracovník: Šárka Ostrá
Telefon: 596 711 301
Provozní doba: 6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení: Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, pro podporu polytechnického vzdělávání dětí je v MŠ zřízena vybavená dílna a navštěvujeme rovněž dílnu keramickou.
Adresa pracoviště: J. Maluchy 13, 70030 Ostrava-Dubina
Vedoucí pracovník: PaedDr. Jana Navrátilová
Telefon: 596 723 767
Provozní doba: 6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení: Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, pro podporu polytechnického vzdělávání dětí je v MŠ zřízena vybavená dílna a navštěvujeme rovněž dílnu keramickou.