a a a

Mateřská škola Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

Adresa:
Aloise Gavlase 182/12A, 70030 Ostrava-Dubina
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Bc. Šárka Ostrá
Telefon:
596 711 301
ID Datové schránky:
72hKv9f
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem "Letem světem se Všeználkem". Motto: Do světa ruku v ruce jdem, Všeználek je našim průvodcem. Zaměření - rozvoj a posílení sociálně-emočního vývoje dítěte; rozvoj matematické, čtenářské, environmentální, polytechnické a mediální  pregramotnosti;Příspěvkovou organizaci tvoří dvě mateřské školy-MŠ A. Gavlase 12A a MŠ J. Maluchy 13.Dne 01. 09. 2014 byl organizaci udělen statut Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě. 


Rovněž nabízíme dětem respirační program, zaměřený na prevenci onemocnění horních cest dýchacích, zajišťujeme ve spolupráci s odborníky plavecký kurz v nedaleké Plavecké škole při ZŠ Kučery a lyžařský kurz ve spolupráci se SUNOUTDOOR na Bílé. Ve spolupráci s SVČ Ostrava - Dubina organizujeme pro děti tvůrčí aktivity v keramické dílně. Děti naší MŠ se pravidelně zapojují do sportovních akcí, jako je SKOLKA CUP organizovaný florbalovým klubem 1. SC Tempish Vítkovice.
Adresa pracoviště:
Aloise Gavlase 182/12A, 70030 Ostrava-Dubina
Vedoucí pracovník:
Šárka Ostrá
Telefon:
596 711 301
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení:
Tři třídy MŠ jsou vybaveny interaktivními tabulemi s výukovými programy "Barevné kamínky" ad. Ve školní dílně vybavené ponky a skutečným nářadím si děti rozvíjí polytechnické dovednosti. Na školní zahradě jsou umístěny vyvýšené záhony a hmyzí domečky pro prožitkové vzdělávání dětí.
Informace ke třídám:
4 běžné třídy jsou naplňovány do počtu 24 dětí, jedna z těchto tříd je zaměřena na vzdělávání dvouletých dětí, kde je snížený počet dětí.
Třída speciální, zaměřená na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je naplňována do počtu 14 dětí.
Speciální třídy:
Berušky
třída pro děti se SVP
Adresa pracoviště:
J. Maluchy 13, 70030 Ostrava-Dubina
Vedoucí pracovník:
PaedDr. Jana Navrátilová
Telefon:
596 723 767
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení:
Tři třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, pro podporu polytechnického vzdělávání děti využívají školní dílnu zřízenou na MŠ A. Gavlase. Děti mají k dispozici robotické pomůcky a tablety na rozvoj digitálních kompetencí. Školní zahrada je vybavena moderními herními prvky, lezeckou stěnou, basketbalovými koši, tabulemi, domečky s interaktivními prvky ad.
Informace ke třídám:
4 běžné třídy jsou naplňovány do počtu 24 dětí, jedna z těchto tříd je zaměřena na vzdělávání dvouletých dětí, kde je snížený počet dětí.
Třída speciální, zaměřená na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je naplňována do počtu 14 dětí.
Speciální třídy:
Jablíčko
třída pro děti se SVP