a a a

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace

Adresa: F. Formana 251/13, 70030 Ostrava-Dubina
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Ředitel/ka: Bc. Martina Raková
Telefon: 725 528 493
ID Datové schránky: gtskwa9
Zaměření organizace:
Duhová školka - filozofie mateřské školy se opírá o symboliku DUHY, která je známá svou pestrostí a jedinečností. Barvy DUHY ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří nádherné barevné spektrum, které nepřestaneme nikdy obdivovat. V duze vidíme sluneční světlo rozložené na jednotlivé barevné složky jako vidíme jednotlivé krůčky dětí, jimiž se přibližují k vytyčeným cílům. Duha je výjimečný a jedinečný úkaz, který dokáže uchvátit a očarovat. Každé dítě je výjimečné a jedinečné a stále nás dokáže překvapovat. Chceme, aby každý den strávený v mateřské škole byl barevný, plný radosti, spokojenosti, nových zážitků, zodpovězených otázek a nových přátelství. Záměrem mateřské školy je položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a zájmů, usnadnit dětem počátky jejich životní a vzdělávací cesty a připravit je na vstup do 1. třídy ZŠ jak po stránce citové, sociální, tak s přiměřeným množstvím zkušeností, dovedností a poznatků a se základy morálních a společenských hodnot.
Informace pro veřejnost:

V prostorách naší mateřské školy vznikl „Dětský sportovní svět“ plný prolézaček, houpaček, klouzaček a pískovišť, jehož součástí je také dopravní hřiště.

Školní zahrada je obohacena o nové přírodní prvky, edukační přírodovědné panely, dendrofony, hmyzí hotel s pozorováním hnízdění ptáčků. Prostorný altán využíváme jako zelenou učebnu.

Chceme, aby naši školní zahradu si užily i další děti z okolí. V případě pěkného počasí je od 1. května do 31. října školní zahrada otevřena pro veřejnost v době od 15:00 hodin. Vstup dětí na školní zahradu je možný pouze v doprovodu dospělé osoby.

Adresa pracoviště: F. Formana 251/13, 70030 Ostrava - Dubina
Vedoucí pracovník: Bc. Martina Raková
Telefon: 725 528 493
Odkaz do mapového portálu: odkaz  odkaz  odkaz  odkaz  odkaz 
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Bohaté vybavení tříd, nadstandartní vybavení školní zahrady ? herní prvky s průlezkami, dopravní hřiště, přírodní zahrada - hmyzí domeček, pozorování hnízdění ptáků, pěstitelské práce na vyvýšených záhonech, edukační panely, dendrofony, altán ? zelená učebna.