a a a

Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace

Adresa:
F. Formana 251/13, 70030 Ostrava-Dubina
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Bc. Martina Raková
Telefon:
725 528 493
ID Datové schránky:
gtskwa9
Zaměření organizace:
Duhová školka - filozofie mateřské školy se opírá o symboliku DUHY, která je známá svou pestrostí a jedinečností. Barvy DUHY ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří nádherné barevné spektrum, které nepřestaneme nikdy obdivovat. V duze vidíme sluneční světlo rozložené na jednotlivé barevné složky jako vidíme jednotlivé krůčky dětí, jimiž se přibližují k vytyčeným cílům. Duha je výjimečný a jedinečný úkaz, který dokáže uchvátit a očarovat. Každé dítě je výjimečné a jedinečné a stále nás dokáže překvapovat. Chceme, aby každý den strávený v mateřské škole byl barevný, plný radosti, spokojenosti, nových zážitků, zodpovězených otázek a nových přátelství. Záměrem mateřské školy je položení základů celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností a zájmů, usnadnit dětem počátky jejich životní a vzdělávací cesty a připravit je na vstup do 1. třídy ZŠ jak po stránce citové, sociální, tak s přiměřeným množstvím zkušeností, dovedností a poznatků a se základy morálních a společenských hodnot.
Informace pro veřejnost:
V prostorách naší mateřské školy vznikl „Dětský sportovní svět“ plný prolézaček, houpaček, klouzaček a pískovišť, jehož součástí je také dopravní hřiště.


Školní zahrada je obohacena o nové přírodní prvky, edukační přírodovědné panely, dendrofony, hmyzí hotel s pozorováním hnízdění ptáčků. Prostorný altán využíváme jako zelenou učebnu.
Chceme, aby naši školní zahradu si užily i další děti z okolí. V případě pěkného počasí je od 1. května do 31. října školní zahrada otevřena pro veřejnost v době od 15:00 hodin. Vstup dětí na školní zahradu je možný pouze v doprovodu dospělé osoby.
Adresa pracoviště:
F. Formana 251/13, 70030 Ostrava - Dubina
Vedoucí pracovník:
Bc. Martina Raková
Telefon:
725 528 493
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Bohaté vybavení tříd, nadstandartní vybavení školní zahrady ? herní prvky s průlezkami, dopravní hřiště, přírodní zahrada - hmyzí domeček, pozorování hnízdění ptáků, pěstitelské práce na vyvýšených záhonech, edukační panely, dendrofony, altán ? zelená učebna.
Informace ke třídám:
Běžné třídy, třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a třída s Montessori pedagogikou.
Speciální třídy:
Motýlci
pro děti s poruchou komunikačních schopností, mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra
Pejsek a Kočička
pro děti s poruchou komunikačních schopností, mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra
Krteček
pro děti s poruchou komunikačních schopností, mentálním, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra