a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Adresa: Horymírova 2978/100, 70030 Ostrava-Zábřeh
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Ředitel/ka: Mgr. Miroslava Škaldová
Telefon: 596 786 549
ID Datové schránky: 599mgbj
Zaměření organizace:
"Školka horu" je zpracován tak, aby umožňoval dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Filosofií naší MŠ je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potencionálu s celoročním citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.
Adresa pracoviště: Rezkova 2994/14, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník: Dana Davidová
Telefon: 596 789 936
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Standardní vybavení