a a a

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Adresa:
U Dvoru 1255/22, 70900 Ostrava-Mariánské Hory
Městský obvod/zřizovatel:
Mariánské Hory a Hulváky
Ředitel/ka:
Bc. Renáta Kaminská
Telefon:
702 057 931
ID Datové schránky:
sg7kk9k
Zaměření organizace:
"Dej mi ruku, půjdem spolu" -Výchovně-vzdělávací proces v naší mateřské škole je nastavený tak, aby doplňoval rodinnou výchovu, podporoval přirozený vývoj dítěte, uspokojoval jeho touhu po společenství a poznání. Veškeré učení dítěti nabízíme pro něj nejbližší formou, tedy hrou a prostřednictvím aktivního zapojení se.
Adresa pracoviště:
U Dvoru 1255/22, 70900 Ostrava-Mariánské Hory
Vedoucí pracovník:
Bc. Renata Kaminská
Telefon:
702 057 931
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Finská sauna, venkovní enviromentální učebna
Informace ke třídám:
6 běžných tříd