a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace

Adresa:
V. Košaře 121/6, 70030 Ostrava-Dubina
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Mgr. Radka Palátová
Telefon:
596 712 227
ID Datové schránky:
rzwvcv8
Zaměření organizace:
Na dobrém začátku všechno záleží„


                                                                                              J.A. Komenský


Pro život dítěte má předškolní vzdělávání dalekosáhlý význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimo rodinném prostředí, se v jeho životě – třeba i daleko později – hodnotí a najdou své uplatnění.
Adresa pracoviště:
Jana Maluchy 267/105, 70030 Ostrava-Dubina
Vedoucí pracovník:
Bc.Martina Sobczyková
Telefon:
596 712 227
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Keramická dílna ,počítačová učebna, polytechnická učebna horolezecká stěna, venkovní učebny -altány, vyvýšené záhony - bylinková zahrada
Informace ke třídám:
3 běžné třídy rozdělené podle věku
Adresa pracoviště:
Václava Košaře 121/6, 70030 Ostrava - Dubina
Vedoucí pracovník:
Bc.Martina Sobczyková
Telefon:
596 712 227
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
venkovní učebny - altány, lavice se stoly, vyvýšené záhony - bylinková zahrada
Informace ke třídám:
1 třída pro předškolní děti naplňována do počtu 19