a a a

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice,Staroveská 62

Adresa:
Staroveská 66/62, 72400 Ostrava-Proskovice
Městský obvod/zřizovatel:
Proskovice
Ředitel/ka:
Mgr. Eva Paličková
Telefon:
724530426
ID Datové schránky:
n6qmf9v
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem "Od jara do zimy", který provází nás celým školním rokem a spolu s ním se seznamujeme s děním kolem nás. Je zaměřen na environmentální výchovu, výchovu k lidským právům, všestranný rozvoj dítěte a přípravu dětí na vstup do ZŠ přirozenou hravou formou.
Adresa pracoviště:
Buková 245/2a, 72400 Ostrava-Proskovice
Vedoucí pracovník:
Danuše Karasová
Telefon:
724530426
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:15 - 16:45
Zvláštní vybavení:
MŠ je bezbariérová, velká prostorná zahrada v sousedství lesa, keramická pec, enviromentální hrací prvky.
Informace ke třídám:
3 běžné třídy - 1. třída Broučci - děti od 2-4 let, 2. třída Motýlci 5-6 let, 3. třída Žabky - odloučené pracoviště Staroveská - 4-5 let
Adresa pracoviště:
Staroveská 66/62, 72400 Ostrava-Proskovice
Vedoucí pracovník:
Danuše Karasová
Telefon:
724859016
Provozní doba:
6:30 - 16:30
Informace ke třídám:
3. třída Žabky 4-5 let