a a a

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice,Staroveská 62

Adresa: Staroveská 66/62, 72400 Ostrava-Proskovice
Městský obvod/zřizovatel: Proskovice
Ředitel/ka: Mgr. Eva Paličková
Telefon: 596 768 211
ID Datové schránky: n6qmf9v
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem "Od jara do zimy", který provází nás celým školním rokem a spolu s ním se seznamujeme s děním kolem nás. Je zaměřen na environmentální výchovu, výchovu k lidským právům, všestranný rozvoj dítěte a přípravu dětí na vstup do ZŠ přirozenou hravou formou.
Adresa pracoviště: Buková 245/2a, 72400 Ostrava-Proskovice
Vedoucí pracovník: Danuše Karasová
Telefon: 596 768 211
Provozní doba: 6:15 - 16:45
Zvláštní vybavení: MŠ je bezbariérová, velká prostorná zahrada v sousedství lesa, keramická pec, enviromentální hrací prvky.
Adresa pracoviště: Staroveská 66/62, 72400 Ostrava
Vedoucí pracovník: Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace
Telefon: 596768290
Provozní doba: 6:30 - 16:30