a a a

Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace

Adresa: Komerční 704/22a, 71200 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel: Slezská Ostrava
Ředitel/ka: Mgr. Michaela Špaňhelová
Telefon: 725 699 555
ID Datové schránky: v4643di
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je zabezpečováno na základě školního vzdělávacího programu "Světohrátky". Jeho obsahová struktura reaguje na nejnovější trendy a přístupy k předškolnímu vzdělávání tak, aby každé dítě, které naši mateřskou školu navštěvuje, mělo dostatek podnětů a příležitostí rozvíjet svůj osobnostní potenciál a bylo připraveno na vstup do primárního vzdělávání.
Adresa pracoviště: Jaklovecká 1201/14, 71000 Ostrava
Vedoucí pracovník: Mgr. Jarmila Mrukwiová
Telefon: 602 426 070
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Interaktivní vzdělávací pomůcka MagicBox
Adresa pracoviště: Slívova 631/11, 71000 Ostrava
Vedoucí pracovník: Bc. Lenka Benbenková
Telefon: 734 643 239
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Interaktivní vzdělávací pomůcka MagicBox
Adresa pracoviště: Komerční 704/22a, 71200 Ostrava
Vedoucí pracovník: Mgr. Michaela Špaňhelová
Telefon: 725 699 555
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Interaktivní vzdělávací pomůcka MagicBox