a a a

Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace

Adresa:
Prokopa Velikého 425/37, 70300 Ostrava Vítkovice
Městský obvod/zřizovatel:
Vítkovice
Ředitel/ka:
Mgr. Ema Hýžová
Telefon:
721 107 740
ID Datové schránky:
n52kwc3
Zaměření organizace:
Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu Barevný kVítek. Název ŠVP je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. 


Mateřská škola je tvořena čtyřmi na sebe nenavazujícími budovami, každá budova je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu.
Adresa pracoviště:
Erbenova 886/23, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník:
Bc. Renáta Polzerová
Telefon:
724 037 717
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Ve speciální třídě poskytujeme vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Původně se jednalo o třídy logopedické, dnes děti s vadami řeči převažují, ale poskytujeme vzdělávání také dětem s PAS, mentálním postižením, sluchovými vadami apod. Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Informace ke třídám:
1 běžná tříd naplňována do počtu 24 dětí.
1 speciální třída naplňována do počtu 14 dětí.
Speciální třídy:
Myšky
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Adresa pracoviště:
Obránců míru 867/21, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník:
Soňa Šindlerová
Telefon:
724 037 781
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Ve speciální třídě poskytujeme vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Původně se jednalo o třídy logopedické, dnes děti s vadami řeči převažují, ale poskytujeme vzdělávání také dětem s PAS, mentálním postižením, sluchovými vadami apod. Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Informace ke třídám:
1 běžná tříd naplňována do počtu 24 dětí.
1 speciální třída naplňována do počtu 14 dětí.
Speciální třídy:
Broučci
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Adresa pracoviště:
Kořenského 2875/9, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník:
Ing. Zuzana Dufková, DiS.
Telefon:
724 037 782
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Informace ke třídám:
2 běžné třídy naplňovány do počtu 24 dětí.
Adresa pracoviště:
Prokopa Velikého 425/37, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník:
Mgr. Ema Hýžová ředitelka
Telefon:
721 107 740
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Ve speciální třídě poskytujeme vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Původně se jednalo o třídy logopedické, dnes děti s vadami řeči převažují, ale poskytujeme vzdělávání také dětem s PAS, mentálním postižením, sluchovými vadami apod. Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Informace ke třídám:
1 běžná tříd naplňována do počtu 24 dětí.
1 speciální třída naplňována do počtu 14 dětí.
Speciální třídy:
Myšky
Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.