a a a

Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace

Adresa: Prokopa Velikého 425/37, 70300 Ostrava Vítkovice
Městský obvod/zřizovatel: Vítkovice
Ředitel/ka: Mgr. Ema Hýžová
Telefon: 721 107 740
ID Datové schránky: n52kwc3
Zaměření organizace:
Mateřská škola poskytuje standardní předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu Barevný kVítek. Název ŠVP je odvozen z našeho zaměření - poskytování maximálně pestré a barevné vzdělávací nabídky, ze které si dítě vybírá dle svých zájmů a potřeb. Cílem je rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého dítěte podle jeho možností, zájmů a potřeb. 
Mateřská škola je tvořena čtyřmi na sebe nenavazujícími budovami, každá budova je dvoutřídní mateřská škola rodinného typu.
Adresa pracoviště: Erbenova 886/23, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník: Bc. Renáta Polzerová
Telefon: 724 037 717
Provozní doba: 6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení: Ve speciální třídě poskytujeme vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Původně se jednalo o třídy logopedické, dnes děti s vadami řeči převažují, ale poskytujeme vzdělávání také dětem s PAS, mentálním postižením, sluchovými vadami apod. Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Adresa pracoviště: Obránců míru 867/21, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník: Soňa Šindlerová
Telefon: 724 037 781
Provozní doba: 6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení: Ve speciální třídě poskytujeme vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Původně se jednalo o třídy logopedické, dnes děti s vadami řeči převažují, ale poskytujeme vzdělávání také dětem s PAS, mentálním postižením, sluchovými vadami apod. Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Adresa pracoviště: Kořenského 2875/9, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník: Anna Vidláková
Telefon: 724 037 782
Provozní doba: 6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení: Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.
Adresa pracoviště: Prokopa Velikého 425/37, 70300 Ostrava-Vítkovice
Vedoucí pracovník: Mgr. Ema Hýžová ředitelka
Telefon: 721 107 740
Provozní doba: 6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení: Ve speciální třídě poskytujeme vzdělávání dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Původně se jednalo o třídy logopedické, dnes děti s vadami řeči převažují, ale poskytujeme vzdělávání také dětem s PAS, mentálním postižením, sluchovými vadami apod. Všechny budovy jsou velmi dobře materiálně vybaveny včetně interaktivních tabulí.