a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace

Adresa:
Oty Synka 1834/10, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel:
Poruba
Ředitel/ka:
Alena Janíčková
Telefon:
596 954 410
ID Datové schránky:
m27kwkm
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno vzdělávacím programem "Začít spolu" v souladu se školním vzdělávacím programem "Barevný svět", jehož cílem je důraz na partnerství školy, rodiny a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání. Principem je individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou, pomoc dětem při výběru plánované činnosti, aktivní účast rodin. Školní jídelna vaří i bezlepkovou a bezmléčnou dietu.
Adresa pracoviště:
Ludvíka Podéště 1873/2, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník:
Gabriela Glajcová- vedoucí učitelka
Telefon:
596 954 226
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Zvláštní vybavení:
Moderně vybavená speciální třída pro děti se vzdělávacími potřebami. Snoezelen místnost. Vaříme bezlaktozovou dieta.
Informace ke třídám:
3 běžné třídy a 1 třída speciální
Speciální třídy:
Papoušci
vzdělávání žáků se speciálními potřebami
Adresa pracoviště:
Otakara Jeremiáše 1985/34, 70800 Ostrava- Poruba
Vedoucí pracovník:
Radmila Vlčková- statutární zástupkyně
Telefon:
596 954 490
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Zvláštní vybavení:
Infrasauna, keramická pec, interaktivní tabule
Informace ke třídám:
2 běžné třídy
Adresa pracoviště:
Oty Synka 1834/10, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník:
Alena Janíčková
Telefon:
596 954 410
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Zvláštní vybavení:
Velká prostorná zahrada s moderními hracími prvky, interaktivní tabule, lezecká stěna. Školní jídelna vaří bezlepkovou dietu.
Informace ke třídám:
4 běžné třídy