a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace

Adresa: Oty Synka 1834/10, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel: Poruba
Ředitel/ka: Alena Janíčková
Telefon: 596 954 410
ID Datové schránky: m27kwkm
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno vzdělávacím programem "Začít spolu" v souladu se školním vzdělávacím programem "Barevný svět", jehož cílem je důraz na partnerství školy, rodiny a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání. Principem je individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou, pomoc dětem při výběru plánované činnosti, aktivní účast rodin.
Adresa pracoviště: Ludvíka Podéště 1873/2, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník: Gabriela Glajcová- vedoucí učitelka
Telefon: 596 954 226
Zvláštní vybavení: Moderně vybavená speciální třída pro děti se vzdělávacími potřebami
Adresa pracoviště: Otakara Jeremiáše 1985/34, 70800 Ostrava- Poruba
Vedoucí pracovník: Radmila Vlčková- statutární zástupkyně
Telefon: 596 954 490
Zvláštní vybavení: Infrasauna, keramická pec, interaktivní tabule
Adresa pracoviště: Oty Synka 1834/10, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník: Alena Janíčková
Telefon: 596 954 410
Zvláštní vybavení: Velká prostorná zahrada s moderními hracími prvky, interaktivní tabule, lezecká stěna