a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace

Adresa:
A. Kučery 1276/20, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Mgr. Rostislav Pytlík
Telefon:
597 317 504
ID Datové schránky:
sbumgaa
Zaměření organizace:
Školní vzdělávací program nese název Broučkův svět dle názvů jednotlivých oddělení. Je zaměřen na rozvoj vztahu k přírodě a přírodnímu bohatství. Svět broučků podporuje zájem dětí o zkoumání a objevování okolního světa. Snaží se dávat dětem dostatek příležitostí k poznávání přírody. Zapojuje děti do činností přispívajících k péči o okolní prostředí a krajinu. Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Vycházejí z jeho samostatných činností a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Je kladen důraz na využívání metody prožitkového učení a metody praktické formou exkurzí, tematických vycházek, ale i činností ve třídě, do nichž se mohou zapojovat a spolupodílet rodiče.
Informace pro veřejnost:
Mateřská škola A. Kučery 31 školka běžného typu s dlouholetou tradicí se nachází na sídlišti Ostrava - Hrabůvka, v provozu je od roku 1970. I přes sídlištní umístění je škola obklopena velkou zahradou s množstvím zeleně. Zahrada je vybavena několika pískovišti a herními prvky pro děti. Terén zahrady je rovinatý, dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb. Zahrada poskytuje environmentální zázemí mateřské školy, na které je zaměřen školní vzdělávací program mateřské školy, ten nese název „Broučkův svět“ dle názvů jednotlivých oddělení.  Mateřskou školu tvoří 6 oddělení. Jednotlivá oddělení mateřské školy jsou zpravidla dělena podle věku dětí. Je zde také poskytována péče o děti od dvou do tří let věku. Oddělení je financováno z projektu města a z projektu OPPVVV, financovaných z fondů EU.

 Součástí mateřské školy je školní kuchyně, kde je denně připravována plnohodnotná a vyvážena strava. Dětem je zajištěn pitný režim po celý den, pravidelný přísun ovoce a zeleniny. Školní kuchyně citlivě reaguje na individuální stravovací potřeby dětí.Mateřská škola klade důraz na spolupráci se Základní školou, přičemž využívá prostory Základní školy – tělocvična, plavecký bazén, dopravní hřiště aj. Dále formou vzájemné spolupráce pedagogů v péči a přípravě budoucích školáků.

Výchovně vzdělávací činnosti nejlépe vystihuje citát H. Ch. Andersena: „Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové nádherné vydání. „ „Broučkův svět“ podporuje zájem dětí o zkoumání a objevování okolního světa. Dává dětem dostatek příležitostí k rozvoji vztahu k přírodě a přírodnímu bohatství. Vzdělávací činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Je kladen důraz na využívání metody prožitkového učení a metody praktické formou exkurzí, tematických vycházek, ale i činností ve třídě, do nichž se mohou zapojovat a spolupodílet rodiče. Ti se nejvíce podílejí na rozvoji předčtenářských dovedností u dětí a to díky projektu „S knihou v ruce“ – otevřené knihovny v koridoru mateřské školy realizované s finanční podporou města Ostravy.

Naší snahou je, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo šťastně a spokojeně, abychom probouzely u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.
Adresa pracoviště:
A. Kučery 1312/31, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Vedoucí pracovník:
Mgr. Žaneta Vašíčková
Telefon:
725 987 849
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Mateřská škola klade důraz na spolupráci se Základní školou, přičemž využívá prostory Základní školy ? tělocvična, plavecký bazén, dopravní hřiště aj. Dále formou vzájemné spolupráce pedagogů v péči a přípravě budoucích školáků.
Informace ke třídám:
Mateřskou školu tvoří 6 oddělení. Jednotlivá oddělení mateřské školy jsou zpravidla dělena podle věku dětí. Je zde také poskytována péče o děti od dvou do tří let věku. Oddělení je financováno z projektu města a z projektu OPPVVV, financovaných z fondů EU.