a a a

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

Adresa:
Lechowiczova 3110/8, 70200 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Moravská Ostrava a Přívoz
Ředitel/ka:
Mgr. Šárka Králová
Telefon:
596 612 386
ID Datové schránky:
59jkwep
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání "Pramínky poznání…", jehož hlavním cílem je plnit v daném miniregionu (sídliště) funkci vzdělávacího, sportovního a zájmového centra dětí předškolního věku a jejich zákonných zástupců. Od roku 2014 je mateřská škola fakultní institucí Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Mateřská škola nabízí dětem také zájmové a doplňkové volnočasové aktivity.
Adresa pracoviště:
Lechowiczova 3110/8, 70200 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Mgr. Šárka Králová
Telefon:
596 612 386
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Keramická pec, interaktivní pomůcka Omneo SweetBox, prostorná zahrada s různými herními a pohybovými prvky.
Informace ke třídám:
Děti se vzdělávají v pěti třídách (Hříbek, Kočička, Květinka, Motýlek a Sluníčko) s celkovou kapacitou 120 dětí. Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, který je rozdělen do několika hracích koutků. Ve třídě jsou k dispozici hračky i pomůcky pro pohybové, výtvarné, hudební a jiné činnosti. Ve třech třídách s dětmi pracuje kromě učitelů také rodilá mluvčí s cílem začlenit bilingvní vzdělávání zaměřené na anglický jazyk do všech činností v průběhu dne.