a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Adresa:
Krestova 1387/36A, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Mgr. Věra Rymiecová
Telefon:
596 713 298
ID Datové schránky:
2s7vcv4
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem "Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima". Zaměřen je na všestranný rozvoj dítěte, na podporu technického a přírodovědeckého talentu. Do různých činností v průběhu dne je také pomocí metody CLIL zařazován anglický jazyk. 

V odpoledních hodinách dětem také nabízíme širokou nabídku zájmových kroužků.
Adresa pracoviště:
I. Herrmanna 23, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Vedoucí pracovník:
Sabina Čemová
Telefon:
596 716 419
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Mateřská škola má nově zrekonstruovanou školní zahradu s trampolínami a dřevěnými prolézacími hrady. Dále je na zahradě hmyzí domek, vyvýšené záhony a lavice na výuku dětí. V jedné ze tříd je interaktivní tabule s programem Barevné kamínky. Dále jsou pro děti dostupné pomůcky: Malá technická univerzita, ponky na práci se dřevem, moderní dřevěné stavebnice, mikroskopy. Také badatelské pomůcky a pomůcky k enviromentálním činnostem. Také pomůcky na výzku angličtiny Cookie and friends, Jump in a First english words.
Informace ke třídám:
2 běžné třídy (Mořský koník a Delfínek)
2 speciální třídy pro děti se zrakovým postižením (Chobotnička a Želvička). Součástí speciálních tříd jsou také ortoptické pracovny.
Speciální třídy:
Želvička
Chobotnička
Adresa pracoviště:
Mjr. Nováka 30, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Vedoucí pracovník:
Bc. Tereza Ondřejová
Telefon:
596 719 028
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Mateřská škola využívá k diagnostice předškolního věku Klokanův kufr. Na jedné z tříd je interaktivní tabule, na které se využívá program Barevné kamínky. K dispozici jsou pro děti také Ipady. Dále se využívají robotické pomůcky, pomůcky na rozvoj technického myšlení, na badatelské aktivity a k enviromentálním činnostem. Dále: Malá technická univerzita, různé atletické sestavy, pomůcky na výuku anglického jazyka. Na školní zahradě je dopravní hřiště a mnoho herních prvků. Ve speciálních třídách jsou dětem dostupné různé logopedické pomůcky.
Informace ke třídám:
4 běžné třídy a 2 třídy pro děti s poruchami a vadami řeči.
Speciální třídy:
Medvídci
Žabičky