a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace

Adresa: Ukrajinská 1530/4, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel: Poruba
Ředitel/ka: Adéla Mikesková
Telefon: 596965638
ID Datové schránky: 7mrkwkc
Zaměření organizace:
Zaměřuje se na dopravní výchovu, vyhledávání a podporu nadání jednotlivých dětí. Nominované děti mají možnost účastnit se aktivit v rámci "Klubíku", výuky šachů a zážitkových programů.
Adresa pracoviště: Ukrajinská 1530/1531, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník: Mgr. Adéla Mikesková
Telefon: 596 965 638
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Další stěžejní oblastí je zaměření na dopravní výchovu, která se u nás prolíná celým rokem a kromě lekcí s metodiky DV a městskými strážníky mají možnost pravidelně využívat funkční dopravní hřiště. Děti mají možnost účastnit se plavání, bruslení, lyžování, divadélek, výletů do okolí, angličtiny s úsměvem, a mnohého dalšího.