a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace

Adresa:
Ukrajinská 1530/4, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel:
Poruba
Ředitel/ka:
Adéla Mikesková
Telefon:
596965638
ID Datové schránky:
7mrkwkc
Zaměření organizace:
Zaměřuje se na dopravní výchovu, vyhledávání a podporu nadání jednotlivých dětí. Nominované děti mají možnost účastnit se aktivit v rámci "Klubíku", výuky šachů a zážitkových programů.
Adresa pracoviště:
Ukrajinská 1530/1531, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník:
Mgr. Adéla Mikesková
Telefon:
596 965 638
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Další stěžejní oblastí je zaměření na dopravní výchovu, která se u nás prolíná celým rokem a kromě lekcí s metodiky DV a městskými strážníky mají možnost pravidelně využívat funkční dopravní hřiště. Děti mají možnost účastnit se plavání, bruslení, lyžování, divadélek, výletů do okolí, angličtiny s úsměvem, a mnohého dalšího.
Informace ke třídám:
Pro nejmenší děti, zpravidla od 2 do 4,5 let, jsou uzpůsobeny podmínky 2 tříd v malé budově, kde je této věkové skupině upravena i organizace dne. Pro děti od 3,5 do zahájení povinné školní docházky jsou připraveny 4 třídy na velké budově.