a a a

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Adresa: Za Školou 2851/1, 70030 Ostrava-Zábřeh
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Ředitel/ka: Mgr. Věra Miklušová
Telefon: 602 511 622
ID Datové schránky: HHVKWDK
Zaměření organizace:
"Náš svět" je zpracován v souladu s RVP PV. Vzdělávací obsah školy je založen na individuálním uspokojování potřeb dětí a položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život. Nabízíme kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup. 
Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Celým vzdělávacím procesem prolíná Školní preventivní program (prevence sociopatologických jevů), ekologický program, dopravní prevence a zdravý životní styl.
Adresa pracoviště: Tylova 37, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník: Rychtářová Iveta
Telefon: 724 049 005
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Standardní vybavení
Adresa pracoviště: Tarnavova 3020/18, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník: Ryznerova Lenka Bc.
Telefon: 725 059 224
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Přírodní zahrada
Adresa pracoviště: U Zámku 1145/3, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník: Reiblová Jana Mgr.
Telefon: 725 059 590
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Řemeslná dílna
Adresa pracoviště: Za Školou 2851/1, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník: Richtárová Petra Mgr.
Telefon: 725 059 440
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Keramická pec