a a a

Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Adresa:
Za Školou 2851/1, 70030 Ostrava-Zábřeh
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Mgr. Věra Miklušová
Telefon:
602 511 622
ID Datové schránky:
HHVKWDK
Zaměření organizace:
"Náš svět" je zpracován v souladu s RVP PV. Vzdělávací obsah školy je založen na individuálním uspokojování potřeb dětí a položení základů klíčových kompetencí nutných pro praktický život. Nabízíme kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup. 


Hlavním cílem je nejen vzdělávání, ale i formování osobnosti dětí, jejich návyků, samostatnosti, rozvoj sociální gramotnosti, rozvoj řeči, pohybových dovedností, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Celým vzdělávacím procesem prolíná Školní preventivní program (prevence sociopatologických jevů), ekologický program, dopravní prevence a zdravý životní styl.
Adresa pracoviště:
Tylova 37, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník:
Rychtářová Iveta
Telefon:
724 049 005
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Standardní vybavení
Informace ke třídám:
2 běžné třídy a 2 speciální třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zaměřeny na vady řeči.
Speciální třídy:
Květinka
logopedická
Sluníčko
logopedická
Adresa pracoviště:
Tarnavova 3020/18, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník:
Ryznerova Lenka Bc.
Telefon:
725 059 224
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Přírodní zahrada
Informace ke třídám:
3 běžné třídy
Adresa pracoviště:
U Zámku 1145/3, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník:
Reiblová Jana Mgr.
Telefon:
725 059 590
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Řemeslná dílna
Informace ke třídám:
3 běžné třídy
Adresa pracoviště:
Za Školou 2851/1, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník:
Richtárová Petra Mgr.
Telefon:
725 059 440
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Keramická pec
Informace ke třídám:
3 běžné třídy z nichž 1 je pro 2-3 leté děti