a a a

Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace

Adresa:
Těšínská 206/279, 71600 Ostrava-Radvanice
Městský obvod/zřizovatel:
Radvanice a Bartovice
Ředitel/ka:
Dana Lérová
Telefon:
596232782
ID Datové schránky:
q8bkwmy
Zaměření organizace:
hlavním záměrem mateřské školy je, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena vzájemná důvěra a otevřenost. Zaměřuje se na individuální přístup k dětem, na jejich socializaci a vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí, jak pro děti, tak pro jejich rodiče.
Adresa pracoviště:
Těšínská 206/279, 71600 Ostrava - Radvanice
Vedoucí pracovník:
Dana Lérová
Telefon:
596 232 782
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
k pobytu dětí slouží rozlehlá zahrada se vzrostlou vegetací, prostorným travnatým terénem, třemi pískovišti, dřevěnými hracími prvky, průlezkami, dětským hřištěm s bezpečným povrchem Smart Soft s mlhovištěm a lanové centrum. V budově MŠ se nachází keramická dílna. Děti využívají interaktivní mobilní projektor 3Box a tablety.
Informace ke třídám:
Běžná mateřská škola s probíhající výukou na dvou pracovištích dohromady se 4 běžnými třídami.
Adresa pracoviště:
Trnkovecká 55/867, 71600 Ostrava- Radvanice
Vedoucí pracovník:
Henrieta Čajková
Telefon:
606051986
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:30 - 16:00
Zvláštní vybavení:
děti mateřské školy mohou využívat rozlehlou školní zahradu, která je nově vybavena dřevěnými herními prvky a altánkem.
Informace ke třídám:
Běžná mateřská škola s probíhající výukou na dvou pracovištích dohromady se 4 běžnými třídami.