a a a

Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace

Adresa: Těšínská 206/279, 71600 Ostrava-Radvanice
Městský obvod/zřizovatel: Radvanice a Bartovice
Ředitel/ka: Dana Lérová
Telefon: 596232782
ID Datové schránky: q8bkwmy
Zaměření organizace:
hlavním záměrem mateřské školy je, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocit úspěchu, byly šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena vzájemná důvěra a otevřenost. Zaměřuje se na individuální přístup k dětem, na jejich socializaci a vytvoření bezpečného a vstřícného prostředí, jak pro děti, tak pro jejich rodiče.
Adresa pracoviště: Těšínská 206/279, 71600 Ostrava - Radvanice
Vedoucí pracovník: Dana Lérová
Telefon: 596 232 782
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: k pobytu dětí slouží rozlehlá zahrada se vzrostlou vegetací, prostorným travnatým terénem, třemi pískovišti, dřevěnými hracími prvky, průlezkami, dětským hřištěm s bezpečným povrchem Smart Soft s mlhovištěm a lanové centrum. V budově MŠ se nachází keramická dílna. Děti využívají interaktivní mobilní projektor 3Box a tablety.
Adresa pracoviště: Trnkovecká 55/867, 71600 Ostrava- Radvanice
Vedoucí pracovník: Iveta Řeháková
Telefon: 734233911
Provozní doba: 7:00 - 16:00
Zvláštní vybavení: děti mateřské školy mohou využívat rozlehlou školní zahradu, která je nově vybavena dřevěnými herními prvky a altánkem.