a a a

Mateřská škola Ostrava-Nová Bělá, Na Pláni 2, příspěvková organizace

Adresa:
Na Pláni 609/2, 72400 Ostrava - Nová Bělá
Městský obvod/zřizovatel:
Nová Bělá
Ředitel/ka:
Kateřina Kanclířová
Telefon:
725 580 253
ID Datové schránky:
fqxkwiu
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem „Rok v barevné školce“, jehož cílem je vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci.
Adresa pracoviště:
Na Pláni 609/2, 72400 Ostrava - Nová Bělá
Vedoucí pracovník:
Kateřina Kanclířová
Telefon:
725 580 253
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:30 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Mateřská škola se nachází v nové bezbariérové budově, která je vybavena vkusným a moderním nábytkem. V mateřské škole máme interaktivní monitory, které jsou k dispozici každé třídě.
Informace ke třídám:
Mateřská škola má 3 běžné třídy s kapacitou 24 dětí. Třídy jsou homogenní.