a a a

Mateřská škola Ostrava-Nová Bělá, Na Pláni 2,příspěvková organizace

Adresa: Na Pláni 609/2, 72400 Ostrava-Nová Bělá
Městský obvod/zřizovatel: Nová Bělá
Ředitel/ka: Bc Kateřina Petříková DiS
Telefon: 722 974 072
ID Datové schránky: fqxkwiu
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem „Rok v barevné školce“, jehož cílem je vyvážený poměr pro tělesný, rozumový a citový rozvoj každého dítěte. Hlavní činností je hra, která je pro dítě přirozenou a nezbytnou činností. Pro nás je hlavním prostředkem ve výchovně vzdělávací práci.
Adresa pracoviště: Na Pláni 609/2, 72400 Ostrava - Nová Bělá
Vedoucí pracovník: Bc. Kateřina Petříková, DiS
Telefon: 722 974 072
Provozní doba: 6:30 - 16:00
Zvláštní vybavení: Mateřská škola se nachází v nové bezbariérové budově, která je vybavena vkusným a moderním nábytkem. V mateřské škole mám interaktivní tabule, které jsou k dispozici každé třídě.