a a a

Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336,příspěvková organizace

Adresa: Družební 336, 72526 Ostrava - Krásné Pole
Městský obvod/zřizovatel: Krásné Pole
Ředitel/ka: Mgr. Martin Václavek
Telefon: 596 942 094
Zaměření organizace:
"Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Svět stromů" - předškolní vzdělávání je zaměřeno na vytváření základů ekologického cítění, vedení k rozvoji řeči a správné výslovnosti.
Adresa pracoviště: Sklopčická 796, 72526 Ostrava - Krásné Pole
Vedoucí pracovník: Bc. Zuzana Ferencová
Telefon: 596 942 215
Provozní doba: 6:00 - 16:45
Zvláštní vybavení: Přírodní hřiště