a a a

Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336,příspěvková organizace

Adresa:
Družební 336, 72526 Ostrava - Krásné Pole
Městský obvod/zřizovatel:
Krásné Pole
Ředitel/ka:
Mgr. Martin Václavek
Telefon:
596 942 094
Zaměření organizace:
"Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání - Svět stromů" - předškolní vzdělávání je zaměřeno na vytváření základů ekologického cítění, vedení k rozvoji řeči a správné výslovnosti.
Adresa pracoviště:
Sklopčická 796, 72526 Ostrava - Krásné Pole
Vedoucí pracovník:
Bc. Zuzana Ferencová
Telefon:
596 942 215
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:45
Zvláštní vybavení:
Přírodní hřiště
Informace ke třídám:
3 běžné třídy