a a a

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Adresa: Staňkova 156/33, 70030 Ostrava-Výškovice
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Ředitel/ka: Bc. Šárka Beranová
Telefon: 596 737 543
ID Datové schránky: xxbkwcv
Zaměření organizace:
Pracoviště Staňkova - Předškolní vzdělávání je realizováno na základě školního vzdělávacího programu  "Cesty kolem nás" , který je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte a  umožňuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami formou skupinové integrace v logopedických třídách. 

Pracoviště Srbská - Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem  "Rok s vodníčkem", jehož cílem je vzdělávat a vychovávat ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou ozdravné aktivity, které umožňuje prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému.
Adresa pracoviště: Srbská 413/4, 70030 Ostrava-Výškovice
Vedoucí pracovník: Antonie Knoppová
Telefon: 596 738 073
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Finská sauna s bazénkem. venkovní mlhoviště a vybavená školní školní zahrada dřevěnými hracími prvky a sestavami. MŠ svou polohou je umístěna v blízkosti lesoparku (Bělský les). Mateřská škola má udělen statut Fakultní školy Ostravské univerzity v Ostravě.
Adresa pracoviště: Staňkova 156/33, 70030 Ostrava-Výškovice
Vedoucí pracovník: Bc.Šárka Beranová
Telefon: 596 737 543
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Hydromasážní vana, čtenářský koutek pro děti a rodiče v rámci předčtenářské gramotnosti. Venkovní bazének, školní zahrada je vybavena dřevěnými sestavami a hracími prvky v blízkosti lesoparku (Bělský Les), která umožňuje naplňování enviromentálního vzdělávání.