a a a

Mateřská škola Ostrava-Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

Adresa:
Staňkova 156/33, 70030 Ostrava-Výškovice
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Bc. Šárka Beranová
Telefon:
596 737 543
ID Datové schránky:
xxbkwcv
Zaměření organizace:
Pracoviště Staňkova - Předškolní vzdělávání je realizováno na základě školního vzdělávacího programu  "Cesty kolem nás" , který je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte a  umožňuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami formou skupinové integrace v logopedických třídách. Pracoviště Srbská - Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem  "Rok s vodníčkem", jehož cílem je vzdělávat a vychovávat ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou ozdravné aktivity, které umožňuje prostředí a podmínky mateřské školy se zaměřením na prevenci onemocnění horních cest dýchacích a posílení imunitního systému.
Adresa pracoviště:
Srbská 413/4, 70030 Ostrava-Výškovice
Vedoucí pracovník:
Antonie Knoppová
Telefon:
596 738 073
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Finská sauna s bazénkem. venkovní mlhoviště a vybavená školní školní zahrada dřevěnými hracími prvky a sestavami. MŠ svou polohou je umístěna v blízkosti lesoparku (Bělský les).
Mateřská škola má udělen statut Fakultní školy Ostravské univerzity v Ostravě.
Informace ke třídám:
4 běžné třídy a 1 speciální logopedická třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči, autismus, specifické poruchy chování, mentální, tělesné, sluchové, zrakové postižení).
Speciální třídy:
Beruška
logopedická třída
Adresa pracoviště:
Staňkova 156/33, 70030 Ostrava-Výškovice
Vedoucí pracovník:
Bc.Šárka Beranová
Telefon:
596 737 543
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Hydromasážní vana, čtenářský koutek pro děti a rodiče v rámci předčtenářské gramotnosti. Venkovní bazének, školní zahrada je vybavena dřevěnými sestavami a hracími prvky v blízkosti lesoparku (Bělský Les), která umožňuje naplňování enviromentálního vzdělávání.
Informace ke třídám:
4 běžné třídy a 2 logopedická třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (vady řeči, autismus, specifické poruchy chování, mentální, tělesné, sluchové, zrakové a jiná postižení).
Speciální třídy:
Beruška
logopedická třída
Motýlek
logopedická třída