a a a

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, Heleny Salichové 816

Adresa: Heleny Salichové 816/28, 72525 Ostrava - Polanka nad Odrou
Městský obvod/zřizovatel: Polanka nad Odrou
Ředitel/ka: RNDr. Patrik Molitor
Telefon: 596 931 563
ID Datové schránky: au8mmc2
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno na základě ŠVP pro PV s motivačním názvem: "Se zvířátky za barvami světa". 
Cílem je rozvoj celé osobnosti, podpora osvojení si základů morálních hodnot, na nichž je založena společnost. A také vedení k schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost a podpora vlastní tvůrčí aktivity.
Adresa pracoviště: Malostranská 124, 72525 Ostrava-Polanka nad Odrou
Vedoucí pracovník: Dana Fialová
Telefon: 595 931 088
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Uměle vytvořený kopec na školní zahradě, vyvýšené záhony na pěstování, dva venkovní pocitové chodníky a venkovní sprcha pro děti.