a a a

Základní škola a mateřská škola Polanka nad Odrou, příspěvková organizace, Heleny Salichové 816

Adresa:
Heleny Salichové 816/28, 72525 Ostrava - Polanka nad Odrou
Městský obvod/zřizovatel:
Polanka nad Odrou
Ředitel/ka:
RNDr. Patrik Molitor
Telefon:
596 931 563
ID Datové schránky:
au8mmc2
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno na základě ŠVP pro PV s motivačním názvem: "Se zvířátky za barvami světa". 


Cílem je rozvoj celé osobnosti, podpora osvojení si základů morálních hodnot, na nichž je založena společnost. A také vedení k schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost a podpora vlastní tvůrčí aktivity.
Informace pro veřejnost:
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ 2022/2023

viz web stránky školy 
Adresa pracoviště:
Malostranská 124, 72525 Ostrava-Polanka nad Odrou
Vedoucí pracovník:
Dana Fialová
Telefon:
595 931 088
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Uměle vytvořený kopec na školní zahradě, vyvýšené záhony na pěstování, dva venkovní pocitové chodníky a venkovní sprcha pro děti.
Informace ke třídám:
8 běžných tříd