a a a

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace

Adresa: Klegova 1169/29, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Telefon: 734310070
Zaměření organizace:
Cíle vzdělávání dětí do tří let věku a od tří let, do počátku školní docházky, jsou velmi podobné. Jsou orientovány na provázání rodinného a institucionálního působení a na to, aby v sobě děti probudily zájem o celoživotní vzdělávání a učení. Zatímco u mladších dětí jsou činnosti a aktivity třídních učitelek zaměřeny na úspěšnou adaptaci, samostatnost a posilování prosociálního chování mezi dětmi. 

Starším dětem je nabízena řada aktivit, které směřují k usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ. Třídní učitelky i asistenti vytváří podnětné prostředí, pestrou vzdělávací nabídku i aktivity. Výchovně - vzdělávací činnost, odpovídá požadavkům RVP PV. Zcela zásadní pro nás jsou kompetence dětí pro reálný život a situace, se kterými se mohou setkat. Celým dnem prolínají individuální, skupinové i frontální činnosti. Realizujeme inkluzivní vzdělávání a v současné době jsme schopni vytvořit adekvátní podporu rodičům dětí s diabetem. Jsme otevřeni alternativním metodám a formám práce. Rozvíjíme prvky Montessori pedagogiky, koncept tzv. Bazální stimulace a zdravotně - tělesné aktivity.

Rodičům poskytujeme v případě speciálních, vzdělávacích potřeb konzultační a informačních servis a metodickou podporu. Pestrost vzdělávací nabídky je zajištěna nadstandartními aktivitami, které realizujeme zdarma. Jedná se například o výuku cizího jazyka, hru na hudební nástroj, prvky ergoterapeutických technik, koncept primární, logopedické prevence napříč mateřskou školou, projektové dny v MŠ, kroužek intenzivní přípravy na úspěšný přechod do ZŠ. Podporujeme rovný přístup k uvedeným aktivitám, bez ohledu na sociální a ekonomické podmínky rodičů našich dětí. Z tohoto důvodu nepodporujeme realizaci hrazených, zájmových aktivit v naší mateřské škole.
 

 

 
Informace pro veřejnost:
Pro školní rok 2021/2022 nabízíme 8 volných míst v logopedických třídách. V našich třídách pracují kvalifikovaní, speciální pedagogové. Děti se aktivně zapojují do činností a her také s dětmi v "běžných" třídách. Výhodou logopedických tříd je individuální a komplexní přístup k řešení logopedických vad a poruch, které směřují k jejich nápravě. Přijďte se k nám podívat. Rádi Vás provedeme naší mateřinkou a zodpovíme Vaše dotazy. V případě zájmu se obracejte na zástupkyni pro předškolní vzdělávání, prostřednictvím emailu: lenka.polaskova@zslukasove.cz

Děti přijímáme také v průběhu školního roku. 

Těšíme se na Vás! 
Adresa pracoviště: Mjr. Nováka 30, 70030 Ostrava-Hrabůvka
Vedoucí pracovník: Mgr. Lenka Polášková
Telefon: 596 719 028
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Montessori pomůcky. Ipady. Interaktivní tabule. Pomůcky podporující badatelskou výuku.