a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka

Adresa: Těsnohlídkova 99/11, 72528 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel: Lhotka
Ředitel/ka: Mgr. Naděžda Šimíčková
Telefon: 775 405 992
ID Datové schránky: bwemgbw
Zaměření organizace:
"Okna poznání dokořán" - vzdělávací obsah ŠVP je zaměřený na harmonický rozvoj dítěte, využití zajímavých vzdělávacích forem a aktivit při rozvoji technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Podporujeme vzdělávání talentovaných dětí. Sledujeme přípravu dětí na vstup do ZŠ, naplňujeme klíčové kompetence RVP PV. 
Adresa pracoviště: Kalinová 295/4b, 72528 Ostrava-Lhotka
Vedoucí pracovník: Mgr. Dolinková Oxana
Telefon: 778 880 699
E-mail: ms@zslhotka.cz
Provozní doba: 6:30 - 16:30
Zvláštní vybavení: Interaktivní panel v každé třídě s výukovými programy pro děti, velká prostorná zahrada, zaměřená na experimenty a aktivity dětí v přírodním prostředí.