a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka

Adresa:
Těsnohlídkova 99/11, 72528 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Lhotka
Ředitel/ka:
Mgr. Naděžda Šimíčková
Telefon:
775 405 992
ID Datové schránky:
bwemgbw
Zaměření organizace:
"Okna poznání dokořán" - vzdělávací obsah ŠVP je zaměřený na harmonický rozvoj dítěte, využití zajímavých vzdělávacích forem a aktivit při rozvoji technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti. Podporujeme vzdělávání talentovaných dětí. Sledujeme přípravu dětí na vstup do ZŠ, naplňujeme klíčové kompetence RVP PV. 
Adresa pracoviště:
Kalinová 295/4b, 72528 Ostrava-Lhotka
Vedoucí pracovník:
Mgr. Dolinková Oxana
Telefon:
778 880 699
E-mail:
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:15 - 16:45
Zvláštní vybavení:
Interaktivní panel v každé třídě s výukovými programy pro děti, velká prostorná zahrada, zaměřená na experimenty a aktivity dětí v přírodním prostředí.
Informace ke třídám:
Běžná mateřská školy, 2 třídy, naplňované do 28 dětí, rozdělení dětí podle věku na mladší a starší skupinu.