a a a

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Adresa:
Špálova 1073/32, 70200 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Moravská Ostrava a Přívoz
Ředitel/ka:
Jarmila Karnovská
Telefon:
595 136 782
ID Datové schránky:
h7ykwgw
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno na základě školního vzdělávacího programu "Klíče ke světu", zaměřený na environmentální vzdělávání, zdravý životní styl se zaměřením na podporu sociálních a emočních dovedností. Na škole funguje 1x týdne Rodičovský klub pro rodiče dětí, které ještě nenavštěvují mateřskou školu.
Adresa pracoviště:
Špálova 1073/32, 70200 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Jarmila Karnovská
Telefon:
595 136 782
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Infrasauna, inhalátory a inhalační systém, velká prostorná zahrada zbudovaná v duchu přírodních zahrad s možností pěstování na zahrádce, interaktivní tabule v každé třídě, keramická pec, tablety pro výukové účely, moderní interaktivní pomůcky a vybavení.
Informace ke třídám:
Dvě třídy běžného typu, jedna třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně zaměřená na děti s poruchou autistického spektra, v tuto chvíli vzděláváme i děti s těžkými vadami řeči.
Speciální třídy:
3.třída
Třída zaměřená na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně pro děti s poruchou autistického spektra, nebrání se však ani dětem s jinou potřebou podpory. Třída je naplňována maximálně do počtu 8 dětí.