a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace

Adresa:
Čs. exilu 670/18, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel:
Poruba
Ředitel/ka:
Bc. Věra Havelková
Telefon:
725 102 626
ID Datové schránky:
94skwie
Zaměření organizace:
Integrovaná mateřská škola -ŠVP podpory zdraví Duhová školka. Školní jídelna vaří i bezlepkovou a bezmléčnou dietu.
Adresa pracoviště:
Čs. exilu 670/18, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník:
Bc. Věra Havelková
Telefon:
725 102 626
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení:
Chodby jsou vybaveny sportovním koutem s lezeckou stěnou, žíněnkou a nástěnnými pomůckami. V suterénu se nachází infrasauna, relaxační herna se Snoezelenem, keramická dílna a cvičná kuchyně. Ve spolupráci s Mensou ČR podporuje nadání dětí. Starší děti mají denně možnost se účastnit popoledních zájmových aktivit. Odpoledne nabízí kroužek juda či výuku angličtiny.
Informace ke třídám:
Tři běžné a čtyři speciální třídy, z nichž tři jsou určeny dětem s poruchou autistického spektra a jedna je vyhrazena dětem s vadami řeči. V rámci běžných tříd integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytuje individuální logopedickou péči.
Speciální třídy:
modrá Rybky
modrá Delfínci
třída pro děti s poruchou autistického spektra
modrá Motýlci
třída pro děti s vadami řeči
žlutá
třída pro děti s poruchou autistického spektra