a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Adresa:
Kosmonautů 2217/15, 70030 Ostrava-Zábřeh
Městský obvod/zřizovatel:
Ostrava - Jih
Ředitel/ka:
Mgr. Marek Pabjan
Telefon:
596 746 735
ID Datové schránky:
putmgc7
Zaměření organizace:
"Souznění u lesa" je v souladu s RVP PV. Naším cílem je  spokojené, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své pocity. Vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.
Adresa pracoviště:
P. Lumumby 2431/25, 70030 Ostrava-Zábřeh
Vedoucí pracovník:
Zuzana Stachelová
Telefon:
555131727
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:15 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Interaktivní tabule, didaktické pomůcky pro rozvoj nadaných dětí, závěsné a sedací vaky, krásná, funkční školní zahrada.
Informace ke třídám:
3 třídy pro děti ve věku 2,5 - 5 let
2 třídy pro děti v povinném předškolním ročníku a pro děti s OŠD - jedna z těchto tříd umístěna v budově ZŠ Kosmonautů 15
1 speciální třída se zaměřením na logopedickou péči
Speciální třídy:
Lišky
Logopedie