a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace

Adresa: Jana Šoupala 1611/2, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel: Poruba
Ředitel/ka: Jindřiška Vavrečková
Telefon: 596 953 289
ID Datové schránky: 4gmkwjx
Zaměření organizace:
Školní vzdělávací program "Školka plná zábavy" je zaměřen především na vytváření řady aktivit vést děti ke zdravým životním návykům, k pohybové zdatnosti dětí, k rozvoji sociálního cítění dětí a upevňování duševní pohody a mravních zásad. Nabízí další nadstandardní aktivity, jako je plavání dětí, bruslení, saunování v infrasauně, dny pro předškoláčky, výlety za poznáním, logopedickou prevenci, kroužek angličtiny a taneční kroužek, společné vzdělávací a polytechnické workshopy dětí a rodičů. Chystáme další projektové dny v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV MŠMT. Rozvíjíme nadání a schopnosti dětí prostřednictvím projektu "Rok předškoláka - učení hrou".
Adresa pracoviště: Josefa Skupy 1642/15, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník: Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ
Telefon: 596 953 289
Provozní doba: 6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení: Poskytuje stravování dětí s bezmléčnou dietou.
Adresa pracoviště: Jana Šoupala 1611/2, 70800 Ostrava - Poruba
Vedoucí pracovník: Jana Mlýnková, zástupkyně
Telefon: 596 953 277
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Poskytuje stravování dětí s bezmléčnou dietou.