a a a

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace

Adresa:
Jana Šoupala 1611/2, 70800 Ostrava-Poruba
Městský obvod/zřizovatel:
Poruba
Ředitel/ka:
Jindřiška Vavrečková
Telefon:
596 953 289
ID Datové schránky:
4gmkwjx
Zaměření organizace:
Školní vzdělávací program "Školka plná zábavy" je zaměřen především na vytváření řady aktivit vést děti ke zdravým životním návykům, k pohybové zdatnosti dětí, k rozvoji sociálního cítění dětí a upevňování duševní pohody a mravních zásad. Nabízí další nadstandardní aktivity, jako je plavání dětí, bruslení, saunování v infrasauně, dny pro předškoláčky, výlety za poznáním, logopedickou prevenci, kroužek angličtiny a taneční kroužek, společné vzdělávací a polytechnické workshopy dětí a rodičů. Chystáme další projektové dny v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů OP VVV MŠMT. Rozvíjíme nadání a schopnosti dětí prostřednictvím projektu "Rok předškoláka - učení hrou".
Adresa pracoviště:
Josefa Skupy 1642/15, 70800 Ostrava-Poruba
Vedoucí pracovník:
Jindřiška Vavrečková, ředitelka MŠ
Telefon:
596 953 289
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 17:00
Zvláštní vybavení:
Poskytuje stravování dětí s bezmléčnou dietou.
Informace ke třídám:
Mateřská škola s odloučenými pracovišti na ulici Jana Šoupala 1611 a Josefa Skupy 1642 má v provozu celkem 9 běžných věkově smíšených tříd.
Adresa pracoviště:
Jana Šoupala 1611/2, 70800 Ostrava - Poruba
Vedoucí pracovník:
Jana Mlýnková, zástupkyně
Telefon:
596 953 277
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Poskytuje stravování dětí s bezmléčnou dietou.
Informace ke třídám:
Mateřská škola s odloučenými pracovišti na ulici Jana Šoupala 1611 a Josefa Skupy 1642 má v provozu celkem 9 běžných věkově smíšených tříd.