a a a

Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace

Adresa:
Požární 61/8, 71300 Ostrava
Městský obvod/zřizovatel:
Slezská Ostrava
Ředitel/ka:
Bc. Lenka Anežková
Telefon:
552 308 605
ID Datové schránky:
bvqkwe4
Zaměření organizace:
"Začít spolu" - vzdělávací program "Začít spolu" nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Mateřská škola Požární má dvě běžné třídy se zaměření na předškolní vzdělávání v programu "Začít spolu".

Pod mateřskou školu Požární patří dvě odloučená pracoviště na ulici Chrustova a Na Liščině.

Mateřská škola Chrustova má dvě běžné třídy se zaměření na předškolní vzdělávání v programu "Začít spolu", v budově máme infrasaunu, kterou s dětmi využíváme v zimních měsících. U MŠ je velká zahrada s herními prvky a naproti MŠ je nově vybudované dětské hřiště Beruška.

Mateřská škola Na Liščině má jednu běžnou třídu se zaměřením na předškolní vzdělávání v programu "Začít spolu". Má velkou zahradu s herními prvky.

Ve všech mateřských školám jsou dětem nabídnuty bezplatné kroužky jako např.výtvarný, taneční, vaření, hasičský....
Informace pro veřejnost:
Adresa pracoviště:
Chrustova 1448/11, 71300 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Mgr. Vendula Anežková
Telefon:
725 480 225
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Infrasaunu, velká zahrada s herními prvky, v blízkosti se nachází dětské hřiště Beruška.
Bezplatné kroužky jako např.výtvarný, taneční, vaření, hasičský...
Informace ke třídám:
dvě běžné třídy
Adresa pracoviště:
Na Liščině 689/12A, 71100 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Bc. Silvie Šeděnková
Telefon:
725 097 444
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Velkou zahradu s herními prvky.
Bezplatné kroužky jako např.výtvarný, taneční, vaření, hasičský...
Informace ke třídám:
jedna běžná třída
Adresa pracoviště:
Požární 61/8, 71300 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Bc. Lenka Anežková
Telefon:
725 088 599
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Krásná velká nová zahrada s herními prvky. Bezplatné kroužky jako např.výtvarný, taneční, vaření, hasičský...
Informace ke třídám:
dvě běžné třídy