a a a

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Adresa: Šeříková 682/33, 70030 Ostrava-Výškovice
Městský obvod/zřizovatel: Ostrava - Jih
Ředitel/ka: Jana Gajdošová
Telefon: 596 749 018
ID Datové schránky: kppmgbt
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání je realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem „Ať je jaro nebo zima, v naší školce je vždy prima", který je sestaven do 4 okruhů - integrovaných bloků s tematickými celky. Tyto tematické celky jsou zpracovány do třídních vzdělávacích programů (TVP), dílčích témat. TVP je zpracován tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce učitele. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím. V týdenních a měsíčních plánech je zpracováván soubor kompetencí dle věkových skupin.
Adresa pracoviště: Předškolní 642/1, 70030 Ostrava - Výškovice
Vedoucí pracovník: Mgr. Lucie Hotárková
Telefon: 596 749 018
Provozní doba: 6:00 - 16:30
Zvláštní vybavení: Velká prostorná zahrada s dopravním hřištěm, přístupným i pro veřejnost, interaktivní tabule, možností využívání tělocvičny, divadelního sálu a keramické dílny v ZŠ.