a a a

Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace

Adresa:
Repinova 3043/19, 70200 Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod/zřizovatel:
Moravská Ostrava a Přívoz
Ředitel/ka:
Bc. Zuzana Kožušníková
Telefon:
596 123 679
ID Datové schránky:
ymekwf8
Zaměření organizace:
Předškolní vzdělávání se realizuje v souladu se školním vzdělávacím programem, který má prvky programu "Začít spolu". Uplatňujeme projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).Adresa pracoviště:
Repinova 3043/19, 70200 Ostrava
Vedoucí pracovník:
Bc. Zuzana Kožušníková
Telefon:
596 123 679
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:00 - 16:00
Zvláštní vybavení:
Infrasauna (posiluje imunitní systém a má velice příznivý vliv na krevní oběh).
Vzdělávací aktivity pro děti zdarma (výtvarná výchova, mažoretky, logopedický kroužek, seznamování s anglickým jazykem, taneční a pohybová průprava, jogínci, seznamování s počítačem).
Informace ke třídám:
Naše mateřská škola má 3 běžné třídy věkově smíšené a 1 třídu logopedickou.
Pro děti zařazené do logopedické třídy je zajištěna speciální logopedická péče individuální i skupinová.
Speciální třídy:
Ježci
Speciální třída zaměřená na nápravu vad oblasti řeči a komunikace. Pracujeme každý den formou individuální i skupinové logopedie u každého dítěte.